Công văn mời dự Hội nghị ngày 07/5/2018

V/v mời dự Hội nghị ngày 07/5/2018


Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM

HUYỆN ỦY DUY TIÊN

*

Số   578 - CV/HU

V/v mời dự Hội nghị ngày 07/5/2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                     Duy Tiên, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thường trực Huyện ủy,

- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

- Thủ trưởng các cơ quan: GD&ĐT; TC-KH, KT&HT; NN&PTNT; TN&MT; VH&TT; Thống kê; LĐTB&XH; Nội vụ; Y tế; Trung tâm phát triển CCN huyện,

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Trân trọng kính mời các đồng chí về dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

* Thời gian: 7h30' ngày 07/5/2018 (Thứ hai)

- Nội dung thứ nhất: Từ 7h30' - 9h00': Nghe UBND huyện báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Thành phần: + Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

+ Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

+ Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế & Hạ tầng; Trung tâm

phát triển cụm công nghiệp huyện;

+ Lãnh đạo VPHU, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Nội dung thứ hai: Từ 9h00' -11h30': Nghe UBND huyện báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Thành phần: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan: Giáo dục và ĐT; TC-KH; KT&HT;

NN&PTNT; TN&MT; VH&TT; Thống kê; LĐTB&XH;

Nội vụ; Y tế;

- Lãnh đạo VPHU, Văn phòng HĐND&UBND huyện

* Địa điểm: Phòng họp Huyện ủy (Tầng 2).

Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị tài liệu báo cáo tại Hội nghị.

Kính mời các đồng chí về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPHU.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đã ký

 

Vũ Kiên

 

Đính kèm
Tra cứu văn bản
Đăng nhập
Tiện ích
Thông kê truy cập
  •  Đang truy cập110
  •  Hôm nay6,166
  •  Tháng hiện tại209,082
  •  Tổng lượt truy cập6,842,740
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây