Huyện ủy viên

HUYỆN UỶ VIÊN
   1. Ông Trương Quốc Việt
               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1980                                    
               Quê quán: xã Bắc Lý - huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hóa – Xã hội
               Điện thoại:
               Email:
  2. Ông Nguyễn Quý Hùng
              Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
              Sinh năm: 1980
              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Điện thoại: 0226 3830 131
              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn                                                   
  3. Ông Chu Hồng Cử
              Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ huyện
              Sinh năm: 1970                                    
              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 375
              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn
   4. Ông Nguyễn Tiến Đông
              Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân huyện
              Sinh năm: 1972
              Quê quán: Xã Hoàng Đông – Huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Chuyên ngành kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 926
             Email: nguyentiendong@hanam.gov.vn
   5. Ông Nguyễn Mạnh Đạt
              Chức vụ: Trưởng phòng Tài Nguyên - Môi Trường
   6. Bà Chu Thị Hồng
              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
              Sinh năm: 1981                                 
              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên   
              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Điện thoại: 0226 3830 591
   7. Ông Trần Thanh Phong
              Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3503 836
              Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn
 8. Ông Nguyễn Huy Hoàng
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện
 9. Ông Trần Quang Tuyến
              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
              Sinh Năm: 1962
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 328
              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn  
10. Bà Nguyễn Khánh Thơ 
              Chức vụ: Chánh thanh tra huyện
              Sinh năm: 1978 
              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Điện thoại: 0226 3830 280
              Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn  
 11. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn
 12. Ông Phạm Văn Thập 
              Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT huyện 
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
                                                  Thạc sỹ Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn
13. Ông Vũ Trí Thức
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
              Sinh năm: 1971
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại:
              Email: vutrithuc@hanam.gov.vn
14. Ông Nguyễn Văn Khuyến
              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: xã Yên Bắc  - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn
                                                  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
15. Ông Nguyễn Anh Tuấn
              Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
16. Bà Lưu Thị Hương Lan
              Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
              Sinh năm: 1979
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên  
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    
 17. Ông Nguyễn Văn Thạch
              Chức vụ: Bí thư huyện đoàn 
              Sinh năm: 1984 
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên  
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    
18. Ông Đinh Đức Cảnh 
              Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân huyện 
              Sinh năm: 1980                                    
              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên  
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    
19. Ông Hoàng Đức Cảnh
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Mộc Bắc
              Sinh năm: 1961
              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Điện thoại: 0226 3555 898
20. Ông Nguyễn Văn Tời
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Yên Bắc
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Điện thoại: 0226 3831 221
21. Ông Lê Tuấn Thanh 
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Châu Giang
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Điện thoại: 0226 3830 161
22. Bà Vũ Thị Kim Mai
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Tiên Phong
              Sinh năm: 1966
              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
23. Ông Vũ Kiên
              Chức vụ: Chánh văn phòng Huyện ủy
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
24. Ông Phạm Hồng Thắng
              Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: Xã Tiên Tân – Thành phố Phủ Lý
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3835 883
25. Ông Lê Mạnh Hà
              Chức vụ: Trưởng phòng Tư Pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây