Danh sách Email công vụ


DANH SÁCH EMAIL HUYỆN ỦY
 
Họ Tên Email Chức Danh
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
Nguyễn Đức Vượng Nguyenducvuong.dti@hanam.tuhn.vn Bí thư Huyện Ủy
Nguyễn Văn Duy nguyenvanduy.dti@hanam.tuhn.vn Phó bí thư TT Huyện ủy
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
Vũ Kiên vukien.dti@hanam.tuhn.vn Chánh văn phòng Huyện ủy
Trần Đức Ánh tranducanh.dti@hanam.tuhn.vn Phó chánh Văn phòng Huyện ủy
Văn Thư Huyện Ủy vanthu.dti@hanam.tuhn.vn Văn Thư Huyện Ủy
Nguyễn Anh Tuấn Nguyenanhtuanvp.dti@hanam.tuhn.vn Quản trị mạng
Nguyễn Thị Ngọc Nguyenthingoc88.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ tổng hợp
Bùi Thị Thơm buithithom.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ kế toán
Phạm Thanh Thủy phamthanhthuy.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ kế toán
Nguyễn Thu Hoài nguyenthuhoai.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ lưu trữ
BAN TỔ CHỨC
Phạm Văn Sơn phamvanson.dti@hanam.tuhn.vn Trưởng ban tổ chức
Nguyễn Anh Tuấn nguyenanhtuan.dti@hanam.tuhn.vn Phó  ban tổ chức
Ban Tổ Chức bantochuc.dti@hanam.tuhn.vn Ban Tổ Chức Huyện ủy
Nguyễn Toàn Diện nguyentoandien.dti@hanam.tuhn.vn Phó  ban tổ chức
Lê Thị Minh Tuyết lethiminhtuyet.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ ban tổ chức
Nguyễn Hùng Cường nguyenhungcuong.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ ban tổ chức
Nguyễn Thị Hằng Nguyenthihang.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ ban tổ chức
BAN TUYÊN GIÁO
Trần Đình Tiến trandinhtien.dti@hanam.tuhn.vn Trưởng ban tuyên giáo
Ban Tuyên Giáo bantuyengiao.dti@hanam.tuhn.vn Ban Tuyên Giáo huyện ủy
Phạm Hồng Thắng phamhongthang.dti@hanam.tuhn.vn Phó ban tuyên giáo huyện ủy
Đinh Thị Minh Thuận dinhthiminhthuan.dti@hanam.tuhn.vn Phó ban tuyên giáo huyện ủy
Nguyễn Thị Phương Thảo nguyenthiphuongthao.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ
Nguyễn Thị Hòa nguyenthihoa.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
Trịnh Thị Hằng trinhthihang.dti@hanam.tuhn.vn Chủ nhiệm UBKT
Ứng Minh Quy ungminhquy.dti@hanam.tuhn.vn Phó Chủ nhiệm UBKT
Nguyễn Quang Học nguyenquanghoc.dti@hanam.tuhn.vn Ủy viên UBKT
Ủy Ban Kiểm Tra uybankiemtra.dti@hanam.tuhn.vn Ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy
Lưu Hương Lan luuhuonglan.dti@hanam.tuhn.vn Phó Chủ nhiệm UBKT
Nguyễn Thị Ngọc nguyenthingoc.dti@hanam.tuhn.vn Ủy viên UBKT
BAN DÂN VẬN
Phạm Đức Luân Phamducluan.dti@hanam.tuhn.vn Trưởng ban dân vận
Nguyễn Chí Thành nguyenchithanh.dti@hanam.tuhn.vn Phó ban dân vận
Trần Thu Hoài tranthuhoai.dti@hanam.tuhn.vn Cán bộ
Ban Dân Vận bandanvan.dti@hanam.tuhn.vn Ban Dân Vận huyện ủy
 
DANH SÁCH EMAIL CÁC ĐẢNG ỦY XÃ THỊ TRẤN
 
Xã Mộc Nam xamocnam.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Mộc Bắc xamocbac.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Trác Văn xatracvan.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Chuyên Ngoại xachuyenngoai.dti@hanam.tuhn.vn  
Thị Trấn Hòa Mạc thitranhoamac.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Yên Nam xayennam.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Châu Sơn xachauson.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Đọi Sơn xadoison.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Tiên Ngoại xatienngoai.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Tiên Phong xatienphong.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Tiên Nội xatiennoi.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Yên Bắc xayenbac.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Bạch Thượng xabachthuong.dti@hanam.tuhn.vn  
Thị Trấn Đồng Văn thitrandongvan.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Hoàng Đông xahoangdong.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Châu Giang xachaugiang.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Duy Minh Xaduyminh.dti@hanam.tuhn.vn  
Xã Duy Hải Xaduyhai.dti@hanam.tuhn.vn  
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây