Danh sách Email công vụ

DANH SÁCH EMAIL HUYỆN ỦY

Họ Tên

Email

Chức Danh

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Nguyễn Đức Vượng

Nguyenducvuong.dti@hanam.tuhn.vn

Bí thư Huyện Ủy

Nguyễn Văn Duy

nguyenvanduy.dti@hanam.tuhn.vn

Phó bí thư TT Huyện ủy

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Vũ Kiên

vukien.dti@hanam.tuhn.vn

Chánh văn phòng 

Trần Đức Ánh

tranducanh.dti@hanam.tuhn.vn

Phó chánh Văn phòng 

Văn Thư Huyện Ủy

vanthu.dti@hanam.tuhn.vn

Văn Thư 

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyenanhtuanvp.dti@hanam.tuhn.vn

Quản trị mạng

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyenthingoc88.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ tổng hợp

Bùi Thị Thơm

buithithom.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ kế toán

Phạm Thanh Thủy

phamthanhthuy.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ kế toán

Nguyễn Thu Hoài

nguyenthuhoai.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ lưu trữ

BAN TỔ CHỨC

Phạm Văn Sơn

phamvanson.dti@hanam.tuhn.vn

Trưởng ban tổ chức

Nguyễn Anh Tuấn

nguyenanhtuan.dti@hanam.tuhn.vn

Phó ban tổ chức

Ban Tổ Chức

bantochuc.dti@hanam.tuhn.vn

Ban Tổ Chức Huyện ủy

Nguyễn Toàn Diện

nguyentoandien.dti@hanam.tuhn.vn

Phó ban tổ chức

Lê Thị Minh Tuyết

lethiminhtuyet.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ ban tổ chức

Nguyễn Hùng Cường

nguyenhungcuong.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ ban tổ chức

Nguyễn Thị Hằng

Nguyenthihang.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ ban tổ chức

BAN TUYÊN GIÁO

Phạm Đức Luân

phamducluan.dti@hanam.tuhn.vn

Trưởng ban tuyên giáo

Ban Tuyên Giáo

bantuyengiao.dti@hanam.tuhn.vn

Ban Tuyên Giáo huyện ủy

Phạm Hồng Thắng

phamhongthang.dti@hanam.tuhn.vn

Phó ban tuyên giáo 

Đinh Thị Minh Thuận

dinhthiminhthuan.dti@hanam.tuhn.vn

Phó ban tuyên giáo 

Nguyễn Thị Phương Thảo

nguyenthiphuongthao.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ

Nguyễn Thị Hòa

nguyenthihoa.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA

Trịnh Thị Hằng

trinhthihang.dti@hanam.tuhn.vn

Chủ nhiệm UBKT

Ứng Minh Quy

ungminhquy.dti@hanam.tuhn.vn

Phó Chủ nhiệm UBKT

Nguyễn Quang Học

nguyenquanghoc.dti@hanam.tuhn.vn

Ủy viên UBKT

Ủy Ban Kiểm Tra

uybankiemtra.dti@hanam.tuhn.vn

UBKT Huyện ủy

Lưu Hương Lan

luuhuonglan.dti@hanam.tuhn.vn

Phó Chủ nhiệm UBKT

Nguyễn Thị Ngọc

nguyenthingoc.dti@hanam.tuhn.vn

Ủy viên UBKT

BAN DÂN VẬN

Trần Đình Tiến

trandinhtien.dti@hanam.tuhn.vn

Trưởng ban dân vận

Chu Hồng Cử

chuhongcu.dti@hanam.tuhn.vn

Phó ban dân vận

Nguyễn Chí Thành

nguyenchithanh.dti@hanam.tuhn.vn

Phó ban dân vận

Trần Thu Hoài

tranthuhoai.dti@hanam.tuhn.vn

Cán bộ

Ban Dân Vận

bandanvan.dti@hanam.tuhn.vn

Ban Dân Vận huyện ủy

 

DANH SÁCH EMAIL CÁC ĐẢNG ỦY XÃ THỊ TRẤN

Xã Mộc Nam

xamocnam.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Mộc Bắc

xamocbac.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Trác Văn

xatracvan.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Chuyên Ngoại

xachuyenngoai.dti@hanam.tuhn.vn

 

Thị Trấn Hòa Mạc

thitranhoamac.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Yên Nam

xayennam.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Châu Sơn

xachauson.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Đọi Sơn

xadoison.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Tiên Ngoại

xatienngoai.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Tiên Phong

xatienphong.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Tiên Nội

xatiennoi.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Yên Bắc

xayenbac.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Bạch Thượng

xabachthuong.dti@hanam.tuhn.vn

 

Thị Trấn Đồng Văn

thitrandongvan.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Hoàng Đông

xahoangdong.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Châu Giang

xachaugiang.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Duy Minh

Xaduyminh.dti@hanam.tuhn.vn

 

Xã Duy Hải

Xaduyhai.dti@hanam.tuhn.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây